Treballs

realitzats

Sistema de supervisió de consums elèctrics i control horari amb servidor web iRIO de Schneider Electric. Client: Gráficas Varias