Treballs

realitzats

Ampliació de la nau industrial d'una empresa d'indústries gràfiques a Abrera amb un nou armari general Prisma G de Schneider Electric. Client: Grupo Lappí

Sistema de supervisió de consums elèctrics i control horari amb servidor web iRIO de Schneider Electric. Client: Gráficas Varias